Tato webová stránka vznikla jako jeden z výstupů projektu Interreg CENTRAL EUROPE – ChemMultimodal.

Vytváří základ pro další komunikaci chemických podniků, dopravců a všech subjektů, které chtějí přispět k rozvoji multimodálních přeprav. Webové stránky se zaměřují na multimodální přepravy chemikálií a mají přispět k udržitelnosti doporučení projektu ChemMultimodal.

V rámci podpory logistiky chemických komodit navazují na dlouhodobé zastřešující činnosti Svazu chemického průmyslu České republiky a Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky, ve spolupráci s Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice a Ústeckým krajem.